Despre proiect

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al acestui proiect este reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni și în satele Ciocaia, Cadea, Cubulcut și Sânnicolau de Munte prin furnizarea serviciilor integrate in cadrul centrului comunitar multifunctional din Sacueni, incubatorului de afaceri si in cadrul centrelor de zi din cele 4 localitati (Cadea, Ciocaia, Sannicolau de Munte si Cubulcut) pentru 250 de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in concordanta cu nevoile specifice al acestora. În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei abordarea acestui proiect este la nivel comunitar, integrat și orientat spre nevoile comunității.

Grupul țintă (grupul de persoane cărora li se adresează direct un proiect)

Grupul țintă al proiectului include 250 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitatea marginalizată a Orașului Săcueni
Toate cele 250 de persoane incluse în grupul țintă vor beneficia de servicii integrate, minim 2 dintre următoarele servicii/ măsuri:
• activități în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului;
• activități în domeniul ocupării forței de muncă,
• măsuri de ocupare;
• activități în domeniul serviciilor sociale.

Principalele activități care se vor defășura in cadrul proiectului sunt următoarele:

  • selectarea grupului țintă
  • activități de inovare socială în domeniul combaterii discriminării și promovării multiculturalismului
  • înființarea unei orchestre, pentru copiii din clasele 0-IV,selectati pe baza acestei audieri
  • furnizarea serviciilor sociale, de igienizare, de formare antreprenorială, de consiliere psihologică
  • organizare evenimente de informare şi conştientizare