Informaţii privind obligaţii şi drepturi

Informaţii privind obligaţii şi drepturi

O serie de 30 de evenimente a fost lansată în unitatea administrativă teritorială a orașului Săcueni, susținută de Programul Operațional Capital Uman al Uniunii Europene pentru a reduce numărul persoanelor cu risc de sărăcie și excluziune socială.