Apel de lansare a sesiunii de depunere a planurilor de afaceri

Apel de lansare a sesiunii de depunere a planurilor de afaceri

Orașul Săcueni în parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, în calitate de beneficiari, implementează proiectul cu titlul ”Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni”, având cod MySMIS 127932.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, apel de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”.

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea șanselor de ocupare pe cont propriu pentru un număr total de 12 de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială, prin sprijin în vederea inițierii unei activități independente. Acest obiectiv specific se realizează prin furnizarea serviciilor de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și/ sau consiliere antreprenorială, prin organizarea unui concurs de planuri de afaceri și prin oferirea unei micro- grant în valoare de 25.000 de euro.

În cadrul proiectului va fi organizat un concurs de selecție de  planuri de afaceri, cu depunere continuă. Astfel vor fi selectate 12 planuri de afaceri, care vor beneficia de o finanțare (subvenție) în valoare maximă de 25.000 EURO. Subvenția se va acorda beneficiarilor astfel:

Subventiile vor fi acordate intr-o singura transa la semnarea contractului de subventie. Beneficiarii ajutorului de minimis vor avea obligatia de a raporta beneficiarului finantarii nerambursabile (Orasul Sacueni) toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis.

Concursul de selecția a planurilor de afaceri are un caracter competitiv. În cadrul proiectului va fi lansat mai multe apeluri/ sesiuni de depunere, și în fiecare apel va fi stabilit un prag minim de calitate. Planurile de afaceri eligibile neselectate în cadrul unei sesiuni de depunere, vor rămâne în așteptare și vor intra în competiție cu planurile de afaceri depuse în cadrul următoarei sesiuni de depunere.

ÎN CADRUL PROIECTULUI O PERSOANĂ POATE DEPUNE UN SINGUR PLAN DE AFACERI.

În concordanță cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului planurilor de afaceri Organizat în cadrul proiectului POCU 127932 Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni, disponibil pe site-ul Proiectului [www.dezvoltaresacueni.ro] și pe site-ul Orașului Săcueni [www.sacueni.ro].

ORAȘUL SĂCUEN ANUNȚĂ ASTĂZI 16 OCTOMBRIE 2021 LANSAREA APELULUI/ SESIUNII DE DEPUNERE A PLANURILOR DE AFACERI NR. 1 ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII:

PRAG DE CALITATE: 80 PUNCTE

DATA ÎNCEPERII  DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 16.11.2021 ORA 8:00

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 29.11.2021 ORA 12:00

LOCUL ȘI MODUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR: în format fizic către Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, la sediul acestuia din Diosig (str. Oituz nr. 2/ C), sau la biroul APPAR din Oradea (str. Mihai Eminescu nr. 25/ A) sau în format electronic la adresa de e-mail orassacueni@gmail.com.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI:

 1. are domiciliul/reședința în UAT Săcueni, respectiv în Orașul Săcueni și satele aparținătoare acestuia, și anume Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânicolau de Munte;
 2. beneficiază de servicii de consiliere antreprenorială în cadrul Proiectului;
 3. are minim 18 ani la data depunerii planului de afaceri;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. nu face obiectul unor restricții privind desfășurarea de activități economice (incompatibilitate, interdicție etc.);
 6. nu este angajat al Administratorului schemei (Orașul Săcueni)/ partenerilor de proiect/ sau organizației responsabile de organizarea concursului de planuri de afaceri şi nici rudă sau afin până la gradul 2 inclusiv cu experții beneficiarului/partenerilor/ externi al Proiectului şi/sau membrii juriului;
 7. nu a avut încheiate CIM/prestări servicii/drepturi de autor în proiect;
 8. intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în UAT Săcueni;
 9. investiția propusă în planul de afaceri prevede angajarea a minim 1 persoane;
 10. cheltuielile aferente ajutorului de minimis şi incluse în planul de afaceri fac parte din categoria de cheltuieli eligibile conform Listei de cheltuieli eligibile (Anexa 5).

DOCUMENTELE SPECIFICE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE în concurs planurilor de afaceri sunt:

 1. Cerere de înscriere/participare la concursul de planuri de afaceri (Anexa 7);
 2. Planul de afaceri (Anexa 8) însoțit de buget și anexe;
 3. Copie după actul de identitate a aplicantului;
 4. Declarație pe proprie răspundere (Anexa 9);
 5. Adeverință sau dovada înscrierii la cursul de formare antreprenorială sau certificat/adeverință curs de formare antreprenorială;

Întreaga documentație necesară și metodologia concursului este disponibilă online pe site-ul proiectului [www.dezvolatresacueni.ro] și pe site-ul Orașului Săcueni [www.sacueni.ro].

Persoanele care vor să se înscrie la concursul planurilor de afaceri pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon [0259-352194.] sau prin e-mail la adresa orassacueni@gmail.com.