Concert de Crăciun al Orchestrei

Concert de Crăciun al Orchestrei

Concert de Crăciun al Orchestrei din cadrul proiectului “Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni ” cu codul SMIS 127932, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.