Browsed by
Categorie: Uncategorised

Concert de Crăciun al Orchestrei

Concert de Crăciun al Orchestrei

Concert de Crăciun al Orchestrei din cadrul proiectului “Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni ” cu codul SMIS 127932, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Apel de lansare a sesiunii de depunere a planurilor de afaceri

Apel de lansare a sesiunii de depunere a planurilor de afaceri

Orașul Săcueni în parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia, în calitate de beneficiari, implementează proiectul cu titlul ”Reducerea numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni”, având cod MySMIS 127932. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014- 2020, Axa prioritară 5- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona…

Citesc mai departe Citesc maid departe

Instrumente muzicale pentru copiii defavorizați

Instrumente muzicale pentru copiii defavorizați

Primăria Orașului Săcueni a achiziționat 25 de instrumente muzicale pentru crearea unei cor pentru copiii defavorizați ca parte a unui proiect câștigat în Programul Operațional Capital Uman al Uniunii Europene pentru reducerea numărului de persoane cu risc de sărăcie și excluziune socială.

Informaţii privind obligaţii şi drepturi

Informaţii privind obligaţii şi drepturi

O serie de 30 de evenimente a fost lansată în unitatea administrativă teritorială a orașului Săcueni, susținută de Programul Operațional Capital Uman al Uniunii Europene pentru a reduce numărul persoanelor cu risc de sărăcie și excluziune socială.

Anunț consultare publică – Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri

Anunț consultare publică – Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri

Concursul de planuri de afaceri va fi organizat în cadrul proiectului POCU 127932 ”Reducerea numarul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatea marginalizata in Orasul Sacueni” În temeiul dispozițiilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, supunem dezbaterii publice Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de planuri de afaceri.

Curs de formare antreprenorială – înfiinţează intreprinderea ta acum!

Curs de formare antreprenorială – înfiinţează intreprinderea ta acum!

Proiectul intitulat Reducerea numarul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatea marginalizata in Orasul Sacueni include nenumărate servicii pentru a da cât mai multe oportunităţi membrii grupului de ţintă. Unul dintre acestea este acrodare sprijin pentru înfiinţarea unei intreprinderi, pentru a deveni om de afacere! Grupul țintă al proiectului include persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată a Orașului Săcueni Activitatea de acordare de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea…

Citesc mai departe Citesc maid departe

Despre proiect

Despre proiect

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al acestui proiect este reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată în Orașul Săcueni și în satele Ciocaia, Cadea, Cubulcut și Sânnicolau de Munte prin furnizarea serviciilor integrate in cadrul centrului comunitar multifunctional din Sacueni, incubatorului de afaceri si in cadrul centrelor de zi din cele 4 localitati (Cadea, Ciocaia, Sannicolau de Munte si Cubulcut) pentru 250 de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala…

Citesc mai departe Citesc maid departe