A projektről

A projektről

A projekt általános célja

A projekt általános célja a szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek számának csökkentése Székelyhíd marginalizált közösségében, valamint Csokaly, Nagykágya, Érköbölkút és Hegyközszentmiklós falvakban azáltal, hogy integrált szolgáltatásokat nyújt Székelyhíd multifunkcionális közösségi központjában, az válalkozói inkubátorházban, valamint a 4 település (Csokaly, Nagykágya, Hegyközszentmiklós) nappali központjaiban, 250 ember számára, akiket a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélyeztet, mindezt a célcsoport tagjainak sajátos igényei szerint. Így társadalmi kirekesztés és a szegénység ördögi körének áttörése érdekében a projekt megközelítése közösségi szintű, integrált és a közösség igényeihez igazodik.

Célcsoport

A projekt célcsoportja 250 személy bevonását jelenti, akiket a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélyeztethet, és akik Székelyhíd marginalizált közösségében élnek. A célcsoportba tartozó mind a 250 ember részesül az integrált szolgáltatásokból, az alábbi szolgáltatások és intézkedések közül legalább kettőből:
• tevékenységek a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és a multikulturalizmus előmozdítása terén;
• munkaerőpiaci elhelyezkedéssel kapcsolatos tevékenységek;
• munkavállalást megkönnyítő tevékenységek;
• tevékenységek a szociális szolgáltatások területén.

A projekt fő tevékenységei

  • a célcsoport kiválasztása
  • társadalmi innovációs tevékenységek a diszkrimináció elleni küzdelem és a multikulturalizmus előmozdítása terén
  • zenekar felállítása, meghallgatás alapján kiválasztott 0–4. osztályos gyermekek számára
  • szociális, higiéniai, vállalkozóképzői, pszichológiai tanácsadó
  • szolgáltatások biztosítása- tájékoztató és figyelemfelkeltő események szervezése