Vállalkozóképző – hozd létre saját vállalkozásod!

Vállalkozóképző – hozd létre saját vállalkozásod!

A közösségfejlesztés egyik lépéseként 25 személy ingyenes vállalkozói képzésben fog részesülni, melynek célja, hogy minden jelentkező egyéni támogatást kapjon egy saját vállalkozás létrehozásához, a képzés elvégzése és az üzleti terv versenyeztetése után.

A pályázat célcsoportja Székelyhíd város szegénység és társadalmi kirekesztettség miatt peremreszorított közössége.

A vállalkozói képzés abból áll, hogy szakemberek vállalkozói tanácsadást nyújtanak a piackutatás elvégzéséhez, az üzleti ötlet megvalósíthatóságának elemzéséhez, a termékek vagy szolgáltatások piaci igényeknek megfelelő fejlesztésének segítésére, a célközönség meghatározásához, marketing stratégiák és eszközök meghatározásához, az üzleti terv kidolgozásához – mindezt azon célcsoportbeli embereknek, akiknek saját üzleti ötletük van.

A vállalkozói képzés 2 tanfolyam szervezéséből áll, amelyek 40 tanórát jelentenek a vállalkozói készségek fejlesztésében, és minden tanfolyamon három modult tartalmaz: Vállalkozói ismeretek kezdőknek, Versenyképes marketing kezdőknek, Változó szervezetek. A jelentkezők értékelése a következő szinteken történik: kezdeti, egy kérdőív kitöltésével, a hallgatók tudásszintjének felmérésével, később gyakorlati feladatok megoldása útján, a harmadik körben önértékelés a modul végén , majd egy záróértékelés, egy záróvizsga. A képzést elvégzők a folyamat végén oklevelet, bizonyítványt kapnak vállalkozói készségeikről.

A képzés után az ennek során elkészült 25 egyéni üzleti terv versenyeztetése következik a célcsoport tagjai által kidolgozott 12 üzleti terv kiválasztása céljából, szakértők segítségével.

 A versenyen részt vevő üzleti terveket egy kiválasztási bizottság értékeli Székelyhíd város által megállapított kritériumok alapján, átlátható és megkülönböztetéstől mentes folyamat keretében. A verseny eredményeként 12 üzleti terv kerül kiválasztásra, amelyek egyenként

25.000 euró értékű támogatást kapnak a nyertes üzleti terv megvalósításához,  vállalkozásalapításhoz.

Az egyéni vállalkozás létrehozásához elnyerhető támogatáshoz az első lépés, hogy az érdeklődők csatlakozzanak a célcsoporthoz, ezt pedig a következő személyek felkereésése útján tehetik meg: Georgiana Ionela Maior, a célcsoport szervezője (tel: 0751011191) és Kiss Sandor Elek, a vállalkozóképzés vezetője (tel: 0770526786).