Curs de formare antreprenorială – înfiinţează intreprinderea ta acum!

Curs de formare antreprenorială – înfiinţează intreprinderea ta acum!

Proiectul intitulat Reducerea numarul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comunitatea marginalizata in Orasul Sacueni include nenumărate servicii pentru a da cât mai multe oportunităţi membrii grupului de ţintă. Unul dintre acestea este acrodare sprijin pentru înfiinţarea unei intreprinderi, pentru a deveni om de afacere!

Grupul țintă al proiectului include persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitatea marginalizată a Orașului Săcueni

Activitatea de acordare de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin constă în servicii de consiliere și formare antreprenorială și organizarea   concursului de planuri de afaceri.

În cadrul acestei subactivități vor fi implicate în total 25 de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată vizată, romi și ne-romi. Aceasta subactivitare are ca scop acordarea de sprijin personalizat pentru înființarea de afaceri, prin furnizarea de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și/sau consiliere antreprenorială.

Consilierea antrepenorială constă în acordarea de consultanta antreprenorială pentru realizarea studiului de piață, analiza fezabilității ideii de afaceri, sprijin în dezvoltarea de produse / servicii în funcție de cerintele pieței, definirea publicului tintă, definirea strategiilor și instrumentelor de marketing, elaborarea planului de afaceri, pentru acele persoane din grupul țintă care au propria lor idee de afaceri.

Formarea antrepenorială constă în organizarea a 2 cursuri de Dezvoltarea compețentelor antreprenoriale de câte 40 de ore de curs, incluzând trei module: Cunoștințe antreprenoriale pentru începători, Marketing competitiv pentru începători, Schimbarea Organizațiilor. Evaluarea cursanților se va realiza la urmatoărele nivele: 1. inițială, prin completarea unui chestionar vîzând nivelul de cunostinte deținute de cursanți, 2. pe parcurs constând în rezolvarea de sarcini practice, 3. autoevaluare la final de modul, 4. finală, constând într-un examen final. Absolvenții vor primi certificate de absolvire.

Concursul de planuri de afaceri, acesta va fi organizat și derulat în vederea selectării de 12 planuri de afaceri elaborate de membrii grupului țintă, cu ajutorul experților.

 Planurile de afaceri participante în competiție vor fi evaluate de o comisie de selecție pe baza criteriilor stabilite de Oraș Săcueni, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu, care va avea ca rezultant  selectarea a 12 planuri de afaceri care vor beneficia de miro-granturi în valoare de 25000 euro/plan de afaceri/firmă pentru demararea unei afaceri.

Primul pas în vedere participării la activitatea de acordare de sprijin pentru înființarea de afaceri, persoanele interesate este  înscrierea în grupul țintă. Persoane de contact din partea Oraș Săcueni:

  • Maior Ionela Georgiana – expert grup țintă – tel: 0751011191
  • Kiss Sandor Elek – responsabil activitate din partea furnizorului de servicii – tel: 0770526786